درباره هنرمند

هنرمند خالق آثار آقای عامری متولد.... در شهر .... و ساکن جزیره زیبای کیش میباشند، ایشان با توجه به علاقه با تلاش چندین ساله و پشتکار، هنر کار با چوب را نزد استاد خود..... آموخت...